Klinisk evidens

Dexcom er opsat på at forsyne sundhedspersonale med den seneste kliniske dokumentation, der viser positive resultater for Dexcom rt-CGM. Vi har også medtaget tilgængelige retningslinjer og kriterier fra faglige organisationer, som kan hjælpe med at identificere patienter, der kan have gavn af teknologien til kontinuerlig glukosemåling (CGM), som f.eks. Dexcom G6.