Beviste resultater

En lang række beviser underbygger effektiviteten af Dexcom Continuous Glucose Monitoring-systemer (CGM) til insulinbehandlede patienter med type 1-diabetes. Brug af Dexcom CGM kan hjælpe patienter med at nå deres mål for HbA1c og tiden inden for målområdet (TIM) og opnå vedvarende glykæmisk kontrol.1,2,4 

Left Column Title

Reduktion af HbA1c på 1,0 % for patienter med T1D*,1

Brugere af Dexcom CGM-systemer med et insulinregime med flere daglige injektioner (MDI) viste en gennemsnitlig A1C-reduktion på 1 % efter 24 ugers regelmæssig brug sammenlignet med basislinjen. Derudover havde 52 % af forsøgspersonerne i undersøgelsen en A1C-reduktion på ≥1 %.1 

rubrik 1

rubrik 1

Right Column Title

Øget tid inden for området

I et nyligt klinisk forsøg hjalp rt-CGM patienterne med at øge tiden inden for målområdet (TIR) med i gennemsnit næsten fem timer om dagen, uafhængigt af insulintilførselsmetoden. 

Left Column Title

Nedsat hypoglykæmi

Hypoglykæmi udgør en betydelig risiko for dine patienters sundhed og sikkerhed. Brug af Dexcom CGM kan ikke kun reducere A1C, men adskillige undersøgelser har også vist, at det også kan reducere den tid, der tilbringes i hypoglykæmi.1,4-8 

svær hypoglykæmi

rubrik 1

Right Column Title

Patienter viser vedvarende reduktion af HbA1c ved langvarig brug af CGM (rt-CGM) i realtid 

Et treårigt klinisk forsøg i den virkelige verden — den længste CGM-resultatundersøgelse til dato — bekræfter den kliniske effekt av brugen af CGM-systemer i realtid (rt-CGM) såsom Dexcom CGM. 

Deltagere i undersøgelsen med T1D, der anvendte et rt-CGM-system, viste signifikant reducerede HbA1c-niveauer, øget tid inden for målområdet (3,9-10,00 mmol/l) og reduceret tid under målområdet (<3,1 mmol/l), uafhængigt af insulintilførselsmetoden.2 

Left Column Title

Øget livskvalitet

Patienter, der skifter til Dexcom CGM, rapporterer om forbedret generelt velvære og livskvalitet i forhold til basislinjen/konventionel behandling.

Livskvalitet

*Undersøgelsen er udført med Dexcom G4® PLATINUM CGM-systemet, som anvender den samme software som Dexcom G5® Mobile CGM-systemet. 

1 Beck RW, et al. JAMA. 2017;317(4):371-378. 

2 Šoupal J, et al. Diabetes Care 2020;43:37– 

4 Lind M, et al. JAMA 2017;317:379-87.   

5 Heinemann L, et al. Lancet 2018;391:1367-77.   

6 Riddlesworth T, et al. Diabetes Ther 2017;8:947-51.   

7 Reddy M, et al. Diabet Med 2018;35:483-90.   

8 Reddy M, et al. Diabetes Technol Ther 2018;20:751-57.